ECOLOGICAL FEATURES OF TRANSITIONAL SOILS LANDSCAPE ZONES OF WESTERN SIBERIA
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Abstract. The basis of an information resource that answers all scientific and practical requests is the knowledge of nature-forming factors, ecosystems with their distribution patterns and ecological functions. The phenomena of landscape cover zoning are of theoretical and applied interest in connection with the development of modern farming and irrigation systems. The purpose of the research is to assess the soils of the transitional landscape zones of Western Siberia. Research methods. A complex of field and laboratory research methods was used. The objects of study are the soils of the Karasuk plain. Results. The problem of natural and anthropogenic extremeness of ecological conditions in Western Siberia is considered. Transitional landscapes on the border of natural zones are characterized by climate instability, variegated soil and vegetation cover. A unique diversity in combinations and complexes of soil cover and biogeocenoses is shown, which must be reflected in the development of ecological and geological certification of natural systems. The features of the soil cover with pulsating moisture and bioindication of its ecological situation have been studied. Fertile soils that can be used in irrigated agriculture are represented by southern black soils the reclamation characteristics of which show that they should be irrigated with norms that exclude unproductive losses of irrigation water due to filtration. When irrigating them, the specific properties of intrazonal soils should be taken into account. The peculiarities of the properties of the studied soils of the transitional landscape zones determine the dynamics of the dispersal of shell mites in them, as an indicator of the ecological situation of the soil cover. Scientific novelty. An assessment of the natural and anthropogenic extremality of the ecological conditions of Western Siberia as an information resource for rational nature management in conditions of climate change is given. The instability of climatic indicators with poor drainage of the territory and limiting moisture is determined by modern environmental conditions.

Ключевые слова:
landscape areas, environmental management, soil, chernozem, irrigation, bioindication, biogeocenosis, microarthropods
Текст
Текст произведения (PDF): Читать Скачать
Список литературы

1. Tokarev K. E., Rogachev A. F., Protsyuk M. P., Rudenko A. Y., Chernyavsky A. N., Tokareva Y. M. Analysis of promising methods of irrigation and melioration techniques of crops in arid climate // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020. Vol. 488 (1). Article number 012047. DOI: 10.1088/1755-1315/488/1/012047.

2. Sen’kova L. A., Grinets L. V. Rol’ edaficheskogo faktora i korneoborota v sovremennom rasteniyevodstve [The role of edaphic factor and root turnover in modern crop production] // Selektsiya i semenovodstvo v rasteniyevodstve: sbornik materialov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Strategicheskiye zadachi po nauchno-tekhnologicheskomu razvitiyu APK”. 2018. Pp. 282–296. (In Russian.)

3. Plutalova T. G. Geoekologicheskaya otsenka sostoyaniya i razvitiya sistemy zemlepol’zovaniya v usloviyakh transgranichnosti (na primere transgranichnoy territorii “Kulunda”): dis. … kand. geogr. nauk: 25.00.36 [Geoecological assessment of the state and development of the land use system in transboundary conditions (on the example of the transboundary territory “Kulunda”): dissertation … candidate of geographic sciences: 25.00.36]. Barnaul, 2018. 140 p. (In Russian.)

4. Senkova L., Grinets L., Vyatkina G., Tarbeeva D. Soil bank models for information support for the training of agrarian specialists // Advances in Intelligent Systems Research: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Digitization of Agriculture – Development Strategy” (ISPC 2019). 2019. Pp. 168–173.

5. Tanasienko A. A., Chumbaev A. S., Yakutina O. P., Almendros G., Klenov V. Rainfall patterns associated with runoff and erosion levels in West-Siberian Black soils // Pochvy y и okrúżauśáa sreda. 2021. Vol. 4. No. 2. Pp. 53–67.

6. Belyayev V. I., Bondarovich A. A., Pon’kina E. V., Shcherbinin V. V., Shmidt G., Matsyura A. V., Kozhanov N. A., Rudev N. V. Temperaturnyy rezhim vozdukha i pochvy po dannym meteorologicheskoy i pochvenno-gidrologicheskoy monitoringovoy seti v Kulundinskoy ravnine za vegetatsionnyye periody 2013–2016 gg. [Temperature regime of air and soil according to the meteorological and soil-hydrological monitoring network in the Kulunda Plain for the growing seasons of 2013–2016 gg.] // Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2017. No. 3 (149). Pp. 30–37. (In Russian.)

7. Trofimova I. E., Balybina A. S. Rayonirovaniye Zapadno-Sibirskoy ravniny po termicheskomu rezhimu pochv [Zoning of the West Siberian Plain according to the thermal regime of soils] // Geografiya i prirodnyye resursy. 2015. No. 3. Pp. 27–38. (In Russian.)

8. Shmidt G., Bondarovich A. A., Shcherbinin V. V., Pon’kina E. V., Kharlamova N. F., Matsyura A. V., Shtefan E., Illiger P., Rudev N. V., Kozhanov N. A. Rezul’taty funktsionirovaniya mezhdunarodnoy agrometeorologicheskoy i pochvenno-gidrologicheskoy monitoringovoy seti v predelakh Kulundinskoy ravniny na yuge Zapadnoy Sibiri za 2013–2015 gg. [Results of the functioning of the international agrometeorological and soil-hydrological monitoring network within the Kulunda Plain in the south of Western Siberia for 2013–2015.] // Acta Biologica Sibirica. 2016. Vol. 2. No. 2. Pp. 89–102. (In Russian.)

9. Silant’yeva M. M., Kharlamova N. F., Elesova N. V., Speranskaya N. Yu., Gal’tsova T. V., Solomonova M. Yu, Kurepina N. Yu., Plutalova T. G., Grebennikova A. Yu. Restavratsiya stepnykh ekosistem sukhostepnoy zony Kulundy s uchetom istoricheskoy rekonstruktsii rastitel’nogo pokrova [Restoration of steppe ecosystems in the dry-steppe zone of Kulunda, taking into account the historical reconstruction of the vegetation cover] // Vestnik Altayskoy nauki. 2015, No. 1 (23). Pp. 241–245. (In Russian.)

10. Kurepina N. Yu., Tsimbaley Yu. M., Plutalova T. G., Tsilikina S. V. Otsenka dinamiki opustynivaniya territorii na osnove retrospektivnogo analiza topo- i kosmokartmaterialov (na primere ob”yektov Kulundinskoy stepi) [Assessment of the dynamics of desertification of the territory on the basis of a retrospective analysis of topo- and space-map materials (on the example of objects of the Kulunda steppe)] // Izvestiya Altayskogo otdeleniya Russkogo geograficheskogo obshchestva. 2016. No. 4 (43). Pp. 30–43. (In Russian.)

11. Yakutin M. V., Andriyevskiy V. S., Anopchenko L. Yu. Osobennosti parallel’nykh suktsessiy mikroorganizmov i patsirnykh kleshchey (Akari: Oribatida) na pervykh etapakh pochvoobrazovaniya na zasolennykh substratakh v lesostepnoy zone Zapadnoy Sibiri [Features of parallel successions of microorganisms and patient mites (Akari: Oribatida) at the first stages of soil formation on saline substrates in the forest-steppe zone of Western Siberia] // Evraziatskiy entomologicheskiy zhurnal. 2017. T. 16. № 5. Pp. 470–475. (In Russian.)

12. Sen’kova L. A., Kiseleva A.O., Tskhovrebov V. S. Ekologo-geologicheskaya pasportizatsiya prirodnykh sistem Novosibirskogo Priob’ya [Ecological and geological certification of natural systems of the Novosibirsk Ob region] // Zhizn’ Zemli. 2019. T. 41. No. 4. Pp. 398–410. (In Russian.)

13. Grishina L. G., Andriyevskiy V. S. Pantsirnyye kleshchi stepey Zapadnoy Sibiri i Kazakhstana [Armored mites of the steppes of Western Siberia and Kazakhstan] // Chlenistonogiye Sibiri i Dal’nego Vostoka. Novosibirsk: Nauka. 1985. Pp. 28–39. (In Russian.)

14. Lyubechanskiy I. I., Zalish L. V., Marchenko I. I., Bespalov A.N. Kolonizatsiya pochvennymi mikroartropodami obraztsov s raznymi edaficheskimi svoystvami na kamennougol’nykh vyrabotkakh v Kuzbasse (Zapadnaya Sibir’) [Colonization by soil microarthropods of samples with different edaphic properties on coal mines in Kuzbass (Western Siberia)] // Evraziatskiy Entomologicheskiy zhurnal. 2019. T. 18. No. 2. Pp. 84–90. (In Russian.)

15. Vladimirova N. V., Marchenko I. I., Belanov I. P., Novgorodova T. A. Soobshchestva pochvennykh mikroartropod (Acari, Collembola) zolootvalov T•ETs v usloviyakh raznoy stepeni konservatsii [Communities of soil microarthropods (Acari, Collembola) ash dumps of thermal power plants under conditions of varying degrees of conservation] // Sibirskiy ekologicheskiy zhurnal. 2021. T. 28. No. 1. Pp. 101–114. (In Russian.)

16. Andriyevskiy V. S., Barsukov P. A. Izmeneniye naseleniya pantsirnykh kleshchey (oribatid) v pochvakh Tazovskogo poluostrova v usloviyakh atmosfernogo zagryazneniya [Changes in the population of shell mites (oribatids) in the soils of the Taz Peninsula under conditions of atmospheric pollution] // Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2017. No. 4. Pp. 63–70. (In Russian.)

17. Skipin L. N., Udartseva O. V., Petuhova V. S., Zhilyakov E. V. Possibilities of saline soil use for the development of Ural and Siberia environment // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2018. Vol. 177 (1). Article number 012038. DOI: 10.1088/1755-1315/177/1/012038.

18. Ustinov M. T., Gavrilov D. A., Elizarov N. V. Istoricheskiye aspekty razvitiya melioratsii zemel’ v Zapadnoy Sibiri [Historical aspects of the development of land reclamation in Western Siberia] // Pochvy y и okrúżauśáa sreda. 2021. Vol. 4. No. 2. Pp. 68–80. (In Russian.)

19. Sayb E. A., Shaporina N. A. Sovremennoye sostoyaniye i perspektivy oroshayemogo zemledeliya yuga Zapadnoy Sibiri [Current state and prospects of irrigated agriculture in the south of Western Siberia] // Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovaniy. 2019. No. 4. Pp. 177–183. (In Russian.)

20. Yakutin M. V., Andriyevskiy V. S., Anopchenko L. Yu. Osobennosti parallel’nykh suktsessiy mikroorganizmov i patsirnykh kleshchey (Akari: Oribatida) na pervykh etapakh pochvoobrazovaniya na zasolennykh substratakh v lesostepnoy zone Zapadnoy Sibiri [Features of parallel successions of microorganisms and patient mites (Akari: Oribatida) at the first stages of soil formation on saline substrates in the forest-steppe zone of Western Siberia] // Evraziatskiy entomologicheskiy zhurnal. 2017. T. 16. No. 5. Pp. 470–475. (In Russian.)

21. Mordkovich V. G., Lyubechanskiy I. I. Pochvennyye bespozvonochnyye Russkogo lesostep’ya (obzor publikatsiy XX–XXI vv. i reviziya rezul’tatov) [Soil invertebrates of the Russian forest-steppe (review of publications of the XX–XXI centuries and revision of the results)] // Pochvy y и okrúżauśáa sreda. 2021. T. 3. No. 4. Pp. 6–40. (In Russian.)